Publikacje przyrodnicze i turystyczne zachęcające do poznania rodzimej fauny i flory oraz najpiękniejszych zakątków kraju. (fot. Shutterstock/potowizard)
Broszura opracowywana corocznie na podstawie „Raportu o stanie lasów w Polsce” i „Sprawozdania finansowo-gospodarczego PGL LP", przedstawiająca informacje o lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dostępna również w wersji angielskiej.
Zazwyczaj święci kojarzeni są z działalnością wśród ludzi, poświęceniem i męczeństwem. Jednocześnie postrzegani są jako istoty z innego wymiaru, oderwane od spraw doczesnych i żyjące z dala od ludzi. Tymczasem wielu z nich ma silne związki z lasem i leśnymi zajęciami, co skłoniło autora do odkrywania ich leśnych ścieżek − nieco zatłoczonych, jak twierdzi, bo spotkać na nich można i rycerzy, i zakonników, i pustelników...
Las wielofunkcyjny jest niczym mozaika, którą tworzą różne drzewostany. Leśnicy sterują tą układanką, dbając o to, aby równowaga między trzema funkcjami: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą została zachowana.
Nie ma nic lepszego niż pożywienie pochodzące prosto z natury, towarzyszące nam od wieków. Pożywienie, którego źródłem był i jest las. W naszej publikacji znajdziecie aż 115 przepisów na przygotowanie niebanalnego obiadu, napoju czy deseru. Wszystkie przepisy zostały stworzone przez leśników, a kto jak kto, ale oni wiedzą najlepiej jak smaczny może być las.
Seria przewodników turystycznych ukazująca się od 2011 roku. Autorzy oprowadzają czytelnika po ciekawych miejscach, znajdujących się na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zachęcają jednocześnie do zwiedzania obszarów mniej znanych, ale wyjątkowych pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Wszystkie przewodniki są bogato ilustrowane zdjęciami, do każdego rozdziału dołączono informacje praktyczne i mapkę.
W fotografii przyrodniczej, podobnie jak w reporterskiej, niewykorzystane okazje na wyjątkowe ujęcie nigdy się nie powtarzają. Do fotografowania należy się więc dobrze przygotować, zarówno mentalnie, jak i sprzętowo. I chociaż zawodowy fotograf również psuje zdjęcia, warto skorzystać z ich bogatego doświadczenia. Kto wie, może fotografowanie przyrody stanie się czymś więcej niż hobby...
„Jesień roku 1929 w Puszczy Białowieskiej była niezwykła. Po dziesięciu latach nieobecności do swojego ostatniego nizinnego matecznika powróciły żubry – zwierzęta owiane legendą królewskich i carskich łowów. Było to wielkie wydarzenie. Polacy, pierwsi na świecie, podjęli się odtwarzania gatunku, który w swoich naturalnych ostojach całkowicie wyginął" - tak zaczyna się ta niezwykła książka, opowiadająca nie tylko o udanej próbie odnowienia gatunku, ale też dostarczająca solidnej wiedzy o tych majestatycznych zwierzętach. Polecamy!
Przekład unikatowej monografii z roku 1826, autorstwa leśnika i przyrodnika Juliusza von Brinckena, który podjął się opisania obszaru Puszczy Białowieskiej z niezwykłym zaangażowaniem. Wnikliwość poczynionych i starannie spisanych obserwacji pozwala nam ocenić stan ówczesnej wiedzy dotyczącej obszaru Puszczy, jednak dzieło nie jest pozbawione błędów merytorycznych, również jak na czasy współczesne autorowi. Usterki te, w dość niezwykły sposób nie umniejszają wartości dzieła, wręcz przeciwnie - pozwalają docenić zarówno XIX-wieczny oryginał, jak i rzetelność i staranność współczesnego tłumaczenia.
Lasy są bogactwem, z którego ludzie mogą korzystać na różne sposoby. Broszura pokazuje, jak tym bogactwem zarządzają leśnicy, których celem jest zachować, chronić i użytkować las tak, by przyszłe pokolenia mogły w pełni korzystać z jego przyrodniczych i gospodarczych walorów. Dostępna również w wersjach angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Puszcza Białowieska to rozległy obszar znajdujący się na pograniczu Polski i Białorusi. Mimo że dzieli go granica państwowa, stanowi on niezwykle bogaty, a zarazem spójny ekosystem. Aby zachować unikatowy charakter Puszczy, w 2014 roku została ona uznana za Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dbają o nią pracownicy Lasów Państwowych oraz parków narodowych polskiego i białoruskiego. Współpraca trzech zarządców Puszczy, a także możliwość bezwizowego wjazdu na Białoruś poskutkowały inicjatywą wydania oryginalnej mapy turystycznej promującej walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe tego regionu.
Publikacja przygotowana na podstawie zasobów bibliotecznych Polskiego Towarzystwa Leśnego, stanowi wybór 50 ze 130 artykułów o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym, od roku 1820 aż do 2018. Redaktor naukowy publikacji prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który dokonał tego wyboru, wyraża we wstępie nadzieję, że wydanie to przyczyni się do lepszego zrozumienia złożoności problematyki Puszczy Białowieskiej poprzez ukazanie jej historycznego kontekstu, wieloaspektowości zagadnień przyrodniczych i społecznych oraz że stanie się przyczynkiem do wypracowania wizji przyszłości i programu, który zapewniłby trwały i zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej i całego regionu.