Nota opisowa o Puszczy Cesarskiej w Białowieży, na Litwie

Przekład unikatowej monografii z roku 1826, autorstwa leśnika i przyrodnika Juliusza von Brinckena, który podjął się opisania obszaru Puszczy Białowieskiej z niezwykłym zaangażowaniem. Wnikliwość poczynionych i starannie spisanych obserwacji pozwala nam ocenić stan ówczesnej wiedzy dotyczącej obszaru Puszczy, jednak dzieło nie jest pozbawione błędów merytorycznych, również jak na czasy współczesne autorowi. Usterki te, w dość niezwykły sposób nie umniejszają wartości dzieła, wręcz przeciwnie - pozwalają docenić zarówno XIX-wieczny oryginał, jak i rzetelność i staranność współczesnego tłumaczenia.
03.06.2020

Przekład unikatowej monografii z roku 1826, autorstwa leśnika i przyrodnika Juliusza von Brinckena, który podjął się opisania obszaru Puszczy Białowieskiej z niezwykłym zaangażowaniem. Wnikliwość poczynionych i starannie spisanych obserwacji pozwala nam ocenić stan ówczesnej wiedzy dotyczącej obszaru Puszczy, jednak dzieło nie jest pozbawione błędów merytorycznych, również jak na czasy współczesne autorowi. Usterki te, w dość niezwykły sposób nie umniejszają wartości dzieła, wręcz przeciwnie - pozwalają docenić zarówno XIX-wieczny oryginał, jak i rzetelność i staranność współczesnego tłumaczenia.