Publikacje edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli. (fot. Shutterstock/Maxx-Studio)
Dlaczego zapylacze są tak ważne? Ponieważ ponad 70 proc. gatunków naszej flory jest owadopylnych. A tymczasem w ostatnich latach notujemy zwiększone wymieranie zarówno pszczół, jak i dzikich zapylaczy. Co możemy zrobić, aby temu zapobiec? Na pewno edukować. Właśnie edukacji w tym zakresie jest dedykowane niniejsze opracowanie. Oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej zawiera ono propozycje zajęć i materiałów dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Opracowanie powstało w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Zdrowa żywność z polskich lasów – Pszczoły wracają do lasu”.
Obecne realia spowodowane pandemią oraz związane z nią regulacje wymusiły duże ograniczenie tradycyjnych form edukacji, a zwłaszcza edukacji leśnej. Szczególnego znaczenia nabrały zajęcia edukacyjne prowadzone online, jednak dla części osób ten tryb prowadzenia zajęć może stanowić zdecydowaną nowość. Aby ułatwić to zadanie, przekazujemy w Wasze ręce zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Można je wykorzystać jako gotowe rozwiązania lub potraktować jako źródło inspiracji, a wybrany schemat zmodyfikować zgodnie z potrzebami, także z możliwością przeprowadzenia zajęć w tradycyjny sposób.
...na temat idei zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi dla uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących to praktyczna publikacja zawierająca 12 nowatorskich scenariuszy do przedmiotów: geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele współpracujący z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Zapraszamy Was do zimowego lasu, który wcale nie musi być mniej ciekawy niż ten letni. Choć przyroda wydaje się uśpiona, to tylko pozory. Rośliny, co prawda, zimą odpoczywają, jednak dla wielu zwierząt jest to czas intensywnego poszukiwania pokarmu i walki o przetrwanie. Uważnie badając ich tropy i pozostawiane przez nie ślady, możecie sprawdzić, jak spędzają ten trudny czas. W rozpoznaniu poszczególnych gatunków pomoże Wam nasz klucz – przeczytajcie uważnie zawarte w nim wskazówki zanim wyruszycie w drogę i koniecznie zabierzcie go ze sobą na zimową wędrówkę.
Wydajemy go od roku szkolnego 2011/2012. Co roku inny leśny temat, co roku inna szata graficzna. We wrześniu trafia do rąk licealistów i gimnazjalistów za pośrednictwem edukatorów leśnych.
Publikacja ma charakter poradnikowy i jest adresowana do edukatorów leśnych. Podstawą opracowania były materiały, które Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało z myślą o kursie dla edukatorów z Lasów Państwowych. W publikacji zostały one uporządkowane i tylko nieznacznie zmodyfikowane. Na czym polega zrównoważony rozwój, jaka jest w tym rola lasów i leśnictwa, a także jaki jest wpływ globalnej konsumpcji na lasy, to tylko niektóre z pytań, na które można znaleźć tu odpowiedzi. Dużo miejsca poświęcono edukacji leśnej dla zrównoważonego rozwoju. Opisane w poradniku techniki edukacyjne oraz gotowe scenariusze zajęć wraz z kartami pracy można wykorzystać podczas zajęć lub potraktować je jako źródło inspiracji.
Porosty to niezwykle popularne grzyby biowskaźnikowe. Niby rosną wszędzie, ale na ich występowanie ma wpływ przede wszystkim powietrze, dlatego niektóre gatunki są prawdziwą rzadkością. Nasz klucz pomoże Ci je rozpoznać i odpowiedzieć na pytanie, jakim powietrzem oddychasz. Wskaże Ci także miejsca, gdzie powietrze jest wolne od smogu - właśnie tam znajdziesz bardzo rzadkie gatunki chronione.
W Lasach Państwowych jest wiele miejsc, które warto odwiedzić razem z dziećmi. Pretekstem może być wakacyjny wyjazd, ale też szkolna wycieczka, czy weekendowy wypad za miasto. Zaprezentowane w książce obiekty znajdują się w całej Polsce, a więc dojazd do tych położonych najbliżej miejsca zamieszkania nie powinien zająć zbyt wiele czasu. Opisom poszczególnych miejsc towarzyszą propozycje gier i zabaw edukacyjnych, a także rebusy i zgadywanki. Całość bogato ilustrowana zdjęciami i rysunkami.
Przyroda leśna i biologia – to skojarzenie nikogo nie dziwi. Ale co łączy las z fizyką czy chemią? Czytelnicy mogą sami się przekonać o tym, że bardzo wiele. Koniec z wkuwaniem teorii! Teraz zaobserwujesz, wykonasz eksperyment, a wnioski nasuną się same. Poznawanie otaczającego Cię świata stanie się łatwe i przyjemne.
Niezwykle oryginalna książka, łącząca w sobie elementy poradnika i przewodnika po lesie. Poprzez umiejętne połączenie wielu stylów tworzy ciekawy zbiór wskazówek, przemyśleń i obserwacji zebranych od sześciu autorów - miłośników survivalu i bushcraftu, którzy dzielą się z czytelnikiem swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną.
Dziesięć kart zadań to pomoc dla nauczycieli i edukatorów leśnych prowadzących zajęcia terenowe z dziećmi, młodzieżą, a także z osobami dorosłymi. Każda wyprawa do lasu powinna być źródłem informacji o przyrodzie oraz skłaniać do obserwacji, zadawania pytań i wyciągania wniosków. Do osiągnięcia takich celów, oprócz bezpośredniego poznawania lasu, mogą posłużyć składane karty, w których zawarto krótkie informacje i zadania, m.in. w formie kolorowanek, rebusów i krzyżówek; stanowią one zarówno podsumowanie, jak i uzupełnienie wiedzy zdobytej w czasie zajęć w lesie. Dwustronne karty zadań są przeznaczone do druku lub powielania na drukarkach biurowych. Należy je wydrukować w formacie A3, a następnie złożyć wzdłuż linii przerywanych do formatu A6.
Zachęcamy do skorzystania z dwóch zestawów naklejek (dzieci/młodzież) do wykorzystania po zajęciach edukacyjnych w lesie.. Arkusze wystarczy wydrukować na biurowej drukarce, potrzebny jest jedynie papier przylepny formatu A4 (bez nacięć). Po wydrukowaniu naklejki należy rozciąć wg wstawionych w arkusz znaczników w kształcie krzyżyka. Naklejki będą dla dzieci i młodzieży pamiątką po odbytych zajęciach, będą też przypominały o tym, czego uczniowie dowiedzieli się na temat lasu i leśnictwa podczas spotkania z edukatorem lub podczas zajęć szkolnych. Naklejki zostały przygotowane w formacie umożliwiającym przyklejenie ich np. na piórnik, smartfon czy tablet.