Z widokiem na skałki i lasy [język migowy]

To wyprawa dla osób lubiących turystykę pieszą, którzy docenią szlaki prowadzone wśród wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Szlaki są łagodne, ale miejscami mają krótkie, strome podejścia.
03.01.2023

To wyprawa dla osób lubiących turystykę pieszą, którzy docenią szlaki prowadzone wśród wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Szlaki są łagodne, ale miejscami mają krótkie, strome podejścia.

W związku z epidemią koronawirusa, zaleca się wcześniejsze dokładne sprawdzanie przedstawionych tu informacji.


Propozycja 3 - dniowej wycieczki:
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 10 km
Liczba km do przejechania autem łącznie: ok. 80 km

Miejsce noclegów: Pokój gościnny w Nadleśnictwie Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów

018 Z WIDOKIEM NA SKAŁKI i LASY.jpg

PIĄTEK:

- zakwaterowanie w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok

- przejazd na parking przy wejściu na szlak do ruin Zamku Ostrężnik – odległość 5,3 km, czas przejazdu ok. 6 min.

- podejście w pobliżu skał z ruinami Zamku Ostrężnik - powrót niebieskim szlakiem – pętla o długości około 500 metrów, czas podejścia ok. 15 min.

Do skał z ruinami zamku prowadzi ścieżka od parkingu (wejście na niebieski szlak). U podnóża skały kierujemy się w prawą stronę, gdzie po dotarciu do szlaku kierujemy się do dużego źródła i z powrotem na parking. UWAGA: Nie ma wejścia na ruiny zamku.

- powrót do pokoju gościnnego Nadleśnictwa Złoty Potok - odległość 5,3 km, czas przejazdu ok. 6 min.
- kolacja we własnym zakresie w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok
- nocleg w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok

 

SOBOTA:
- śniadanie w zakresie własnym w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok

- Przejście do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku. Zwiedzanie Muzeum Zygmunta Krasińskiego oraz parku – przejście ok. 200 metrów, czas zwiedzania parku i muzeum, czas przejścia ok. 60 min.

- przejazd na parking przy ścieżce „Sokole Góry” – odległość 16 km, czas przejazdu ok. 16 min.

- przejście ścieżką „Sokole Góry” – ok. 3,3 km, czas przejścia ok. 90 min.

UWAGA: Z uwagi na dużą ilość szlaków przebiegających na tym terenie zalecamy zapoznanie się z przebiegiem trasy na portalu czaswlas.pl (https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33268 ). Oznakowanie trasy (żółty romb z poziomą białą linią) nie zawsze jest dobrze widoczny! Szczególnie prosimy o zachowanie ostrożności przy:

  • skręcie ścieżki w prawo (około 800 metrów od wejścia na ścieżkę za szlabanem na parkingu),
  • grupie skał z Jaskinią Olsztyńską oraz Jaskinią Wszystkich Świętych,
  • skręcie w lewo przy skale Pielgrzym,
  • grupie skał Bonifacy wraz z wejściem na naturalny taras widokowy.   

- przejazd na miejsce parkingowe przy wejściu na ścieżkę prowadzącą do skały „Brama Twardowskiego” – odległość ok. 16 km, czas przejazdu ok. 16 min,

- Podejście do „Bramy Twardowskiego” (należy iść ścieżką w lewą stronę od wejścia z parkingu) oraz powrót na parking – ok. 300 metrów, czas podejścia ok. 30 min. Ścieżka prowadzi częścią zielonego szlaku pieszego - Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty.

- przejazd na parking na trasie ścieżki dydaktycznej w rezerwacie przyrody „Parkowe” – odległość ok. 700 m, czas ok. 1 min,

- podejście do „Źródeł Zygmunta i Elżbiety” – przejście ok. 1,0 km, czas przejścia oraz zwiedzania ok. 30 minut.

 UWAGA: Po wejściu na ścieżkę (przy szlabanie naprzeciwko wjazdu na parking) należy wybrać ścieżkę najbardziej po prawej , aby dojść do źródła Zygmunta. Od źródła Zygmunta dalej należy kierować się ścieżką na północny zachód do źródła Elżbiety. Od źródła Elżbiety dojście do zielonego szlaku, którym wracamy do wejścia na ścieżkę przy szlabanie. Ścieżka prowadzi częścią zielonego szlaku pieszego - Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty.

- obiad w okolicach Ostrężnika i Złotego Potoku – czas ok. 1,0 godz.,

- przejazd na małe miejsce parkingowe przy Młynie wodnym Kołaczew przy wejściu na ścieżkę prowadzącą do „Źródła Spełnionych Marzeń” – odległość od parkingu przy wejściu na ścieżkę prowadzącą do Źródeł Elżbiety i Zygmunta ok. 3,2 km, czas przejazdu ok. 3 min,

- przejście ścieżką prowadzącą do: „Źródła Spełnionych Marzeń” oraz jaskini - „Niedźwiedziej Groty”. Powrót trasą nr 793 na miejsce parkingowe przy młynie – przejście ok. 800 metrów, czas przejścia oraz zwiedzania ok. 25 minut. UWAGA: Przejście ścieżką do „Źródła Spełnionych Marzeń” skąd należy  iść w lewo do oznaczeń przy skałach z „Niedźwiedzia Grotą”. Jaskinia nie jest udostępniona do zwiedzania. Następnie należy iść w stronę mostka na rzece Wiercicy (kierunek do trasy nr 793). Wychodząc ścieżką przy trasie nr 793 (naprzeciwko zabudowań Parkowe-Leśniczówka 98 i 98A) - idziemy w lewą stronę i wzdłuż trasy nr 793 wracamy do miejsca parkingowego.

- powrót do pokoju gościnnego Nadleśnictwa Złoty Potok – odległość ok. 2,2 km, czas przejazdu ok. 6 min.

- kolacja (we własnym zakresie),

- nocleg w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok

 

NIEDZIELA:

- śniadanie (we własnym zakresie) i wykwaterowanie z pokoju gościnnego Nadleśnictwa Złoty Potok,

- przejazd na punkt widokowy Kuesta Jurajska (obok Kościoła Pod Wezwaniem Św. Stanisława) - odległość ok. 14 km, czas ok. 15 min,

- spacer w okolicach ruin do punktu widokowego oraz Kościoła Pod Wezwaniem Św. Stanisława – czas przejścia ok. 15 minut,

- przejazd na parking w Mirowie - odległość ok. 8,6 km, czas przejazdu ok. 8 min,

- Przejście na Błonie Zamku Mirów (Jest to teren zamknięty, ogrodzony) i spacer ścieżką na grzbiecie wzniesienia tzw. Grzędą Mirowską, następnie powrót wokół skał na parking – łącznie około 2,5 km, czas przejścia, zwiedzania i powrotu na parking ok. 120 minut.

UWAGA: zwiedzanie proponujemy zacząć od zwiedzania terenu wokół odrestaurowywanych ruin zamków Mirów. Następnie proponujemy iść w stronę wzniesienia ścieżką biegnącą na prawo (w kierunku Zamku Bobolice). Grzbietem zbocza po ok. 700 m dojdziemy do ogrodzenia, skąd należy iść w lewo i łatwo widocznymi ścieżkami (przebiegającymi poniżej linii skał) należy iść z powrotem w stronę ruin Zamku Mirów i wejścia na teren.

- przejazd do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury - odległość ok. 8,3 km, czas przejazdu ok. 10 min,

- zwiedzanie Jaskini Głębokiej – dojście do jaskini ok. 300 metrów, łączny czas dojścia i zwiedzania jaskini oraz powrotu na parking ok. 60 min. UWAGA: zwiedzanie jaskini rozpoczyna się wyłącznie z przewodnikiem – grupa prowadzona jest z ww. Centrum.

- obiad w okolicach Podlesic – czas ok. 60 min.

- zakończenie wyprawy.

 

Powyższy program wyprawy to propozycja Lasów Państwowych na spędzenie czasu wolnego. Należy pamiętać, że rezerwacja miejsc noclegu i zwiedzania oraz organizacja całej wycieczki jest samodzielna!

Szczegółowe informacje na temat kosztów i rezerwacji – w osobnym dokumencie na dole strony.