Wyprawa do leśnego skarbca. Lasy Janowskie [język migowy]

To wyprawa dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla wszystkich, którzy chcą poznać barwną historię, ciekawe zabytki, bogaty folklor oraz walory przyrodnicze Ziemi Janowskiej.
07.07.2020

To wyprawa dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla wszystkich, którzy chcą poznać barwną historię, ciekawe zabytki, bogaty folklor oraz walory przyrodnicze Ziemi Janowskiej.

 Oznaczenie-tłumacza-migowego- 01.jpg

Lasy Janowskie zajmują zachodnią część Puszczy Solskiej. To wyprawa dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla wszystkich, którzy chcą poznać ciekawą historię, zabytki oraz przyrodę Ziemi Janowskiej.

Propozycja 3 - dniowej wycieczki

Do przejścia łącznie: ok. ok. 10 km
Do przejechania łącznie: ok. 93 km

Noclegi: OEE „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim

Lasy Janowskie - jodły w rezerwacie Lasy Janowskie. foto Andrzej Wediuk.jpg
Lasy Janowskie, jodły w rezerwacie Lasy Janowskie/ Fot. Andrzej Wediuk

 Oznaczenie-tłumacza-migowego- 01.jpg

PROPOZYCJA PROGRAMU WYCIECZKI:

Piątek:

 • zwiedzanie wystawy przyrodniczej znajdującej się w budynku Ośrodka

 - czas zwiedzania ok. 30 min

 • Przejście do ekspozycji (wystawy) dawnej leśnej kolejki wąskotorowej

- ok. 300 m, czas przejścia ok. 5 min
- czas zwiedzania ok. 20 min

Powrót do ośrodka „Lasy Janowskie” – odległość ok. 300 m, czas przejścia ok. 5 min


Lasy Janowskie - wystawa taboru leśnej kolei wąskotorowej. foto Andrzej Wediuki.jpg
Wystawa taboru leśnej kolei wąskotorowej/ Fot. A. Wediuki

 

 Oznaczenie-tłumacza-migowego- 01.jpg

Sobota:

 • Zwiedzanie Arboretum leśnego przy OEE

- ok. 1 km, czas przejścia ok. 1 godz.

 • Przejazd do ścieżki przyrodniczej - rezerwat „Szklarnia”

- (od OEE) ok. 3 km

 • Spacer po ścieżce przyrodniczej (wybrane części ścieżki)

-  spacer ok. 2,5 km, czas przejścia ok. 1,5 godz.

 • Przejazd do Ostoi Konika Biłgorajskiego w Szklarni

- (od ścieżki) ok. 2,5 km

 • Zwiedzanie - poznanie koni leśno-stepowych, możliwość oglądania zwierząt z wieży widokowej

- ok. 500 m, czas zwiedzania ok. 45 min

 • Przejazd do kościoła w Momotach Górnych

- (od Szklarni) ok. 7 km

 • Zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka w Momotach Górnych

- czas zwiedzania ok. 30 min

 • Przejazd na parking przy „Porytowym Wzgórzu”

- (od miejscowości Momonte Górne) ok. 11 km

 • Przejście trasą spacerową w rezerwacie leśno-historycznym „Lasy Janowskie”

 [jest to miejsce wielkiej bitwy partyzanckiej na „Porytowym Wzgórzu”, przejście drewnianym mostem dawnej kolejki leśnej, pomnik bohaterów Porytowego Wzgórza oraz cmentarz poległych bohaterów]

- przejście ok. 1,5 km, czas przejścia ok. 1 godz.

 • Powrót do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim

- (od Porytowego Wzgórza) ok. 11 km

Lasy Janowskie - wnętrze kościoła w Momotach. foto Andrzej Wediuk.jpg
Wnętrze kościoła w Momotach/ Fot. A. Wediuk

 Oznaczenie-tłumacza-migowego- 01.jpg

Niedziela:

 • Przejazd do rezerwatu torfowiskowego „Imielty Ług” - Gwizdów

- (od OEE) ok. 18 km

 • Spacer ścieżką przyrodniczą

- spacer ok. 4 km, czas przejścia ok. 2,5 godz.

 • Przejazd autokarem z Gwizdowa do Łążka Garncarskiego

- (od Gwizdowa) ok. 9 km

 • Wizyta w tradycyjnej pracowni garncarskiej w Łążku Garncarskim – spotkanie z garncarzem, możliwość samodzielnego lepienia garnków

- czas ok. 2 godz.

 • Przejazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim

- (od Łążka Garncarskiego) ok. 17 km

 • Zakończenie wycieczki

Powyższy program wyprawy to tylko pomysł Lasów Państwowych na spędzenie czasu wolnego. Ważne jest to, że rezerwacja miejsca noclegu i zwiedzania oraz organizacja całej wycieczki – samodzielnie!

Więcej informacji na temat kosztów i rezerwacji – w osobnym dokumencie

Lasy Janowskie - pracownie garncarskie w Łążku. foto Andrzej Wediuk.jpg
Pracownie garncarskie w Łążku/ Fot. A. Wediuk