Our publications available in English
Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów leśnych, którzy uczą się angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub niższym (A2–A2+) oraz dla leśników praktyków. W materiałach do pobrania znajdują się nagrania w formacie mp3 do zastosowania przez lektorów, studentów oraz osoby uczące się samodzielnie.
Wersja anglojęzyczna publikacji stanowiącej wybór 50 ze 130 artykułów o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym, od roku 1820 aż do 2018. Redaktor naukowy publikacji, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który dokonał wyboru artykułów, wyraża we wstępie nadzieję, że wydanie to, poprzez ukazanie historycznego kontekstu Puszczy Białowieskiej, przyczyni się do lepszego zrozumienia złożoności problematyki tego cennego obszaru.
Tematyczny słownik leśny angielsko-polski i polsko-angielski będący kontynuacją serii przeznaczonej dla leśników praktyków, studentów wydziałów leśnych oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z języka angielskiego. Zrozumienie terminów ułatwiają ryciny, a wyszukiwanie haseł - indeks w języku polskim.
Przedstawiamy kolejną publikację z zakresu angielskiej terminologii leśnej. Jest to zbiór ćwiczeń językowych, nawiązujący do wszystkich wydanych do tej pory publikacji autorstwa Elżbiety Kloc. Układ książki w przystępny i czytelny sposób kieruje użytkownika do zasobów leksykalnych pozostałych podręczników. Autorka zadbała także o różnorodność formy i treści, korzystając z nowoczesnych metod nauczania języków obcych na poziomie akademickim.
Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów leśnych, którzy uczą się angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym (B1–B2), oraz dla leśników praktyków. Do książki dołączona jest płyta z nagranymi tekstami.
Lasy są naszym wspólnym dobrem, z którego możemy korzystać w różnoraki sposób. Są źródłem czystego powietrza, ale też drewna. Umożliwiają wypoczynek, ale dają też pracę. Są dostępne dla wszystkich. Jednym słowem, ich sąsiedztwo to same korzyści, tym bardziej, że są użytkowane i zarządzane przez leśników w sposób umożliwiający jednocześnie ich ochronę. Broszura dostępna w języku angielskim.
Broszura opracowywana corocznie na podstawie „Raportu o stanie lasów w Polsce” i „Sprawozdania finansowo-gospodarczego PGL LP", przedstawiająca informacje o lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
Broszura w języku angielskim opracowywana corocznie na podstawie „Raportu o stanie lasów w Polsce”, przedstawiająca informacje o stanie lasów wszystkich form własności, na tle danych z ostatnich lat oraz na tle innych krajów.
Lasy są bogactwem, z którego ludzie mogą korzystać na różne sposoby. Broszura pokazuje, jak tym bogactwem zarządzają leśnicy, których celem jest zachować, chronić i użytkować las tak, by przyszłe pokolenia mogły w pełni korzystać z jego przyrodniczych i gospodarczych walorów. Oprócz wersji angielskiej dostępna również w wersjach niemieckiej i rosyjskiej.
Dwujęzyczny album fotograficzny przygotowany na jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych, pełen pięknych zdjęć z polskich lasów.