Drzewa są największymi roślinami występującymi na lądzie. Potrafią być także długowieczne i żyć nawet kilka tysięcy lat. Bez nich nie istniałyby lasy. To one dostarczają nam niezbędnego do życia tlenu. Dzięki drzewom mamy surowiec w postaci drewna. Poznaj fascynujące fakty na temat najpospolitszych drzew występujących w polskich lasach. Zrozumiesz dlaczego warte są tego by o nie dbać i je chronić. Duża część opisów jest wzbogacona o skany liści, owoców, nasion i gałązek bezlistnych. Z pewnością dzieki temu łatwiej Ci będzię zapamiętać dany gatunek i później rozpoznać go w lesie. Jeśli chcesz poznać i zobaczyć najgrubsze drzewa w Lasach Państwowych zajrzyj do NAJGRUBSZYCH DRZEW.
Betula pendula – łac. betula „brzoza”; łac. pendulus „zwisający, obwisły” (dotyczy charakterystycznych, zwisających gałęzi) Rodzina: Brzozowate (Betulaceae)
Fagus sylvatica – łac. fagus od gr. phegos „buk”; łac. silvaticus „leśny”, od łac. silva „las”; nazwa znana od starożytności. Rodzina: Bukowate (Fagaceae)
Quercus petraea – łac. quercus „dąb”; łac. petraeus „naskalny, rosnący na skałach”, od łac. petra „skała”; nazwa znana od czasów starożytnych.
Quercus robur – łac. quercus „dąb”; łac. robur „drewno dębu”, ale także „siła, moc” (nawiązanie do rozmiarów i kształtu drzewa); nazwa znana od czasów starożytnych.
Carpinus betulus – łac. carpinus „grab”; łac. betulus „podobny do brzozy pod pewnym względem”; nazwa znana od czasów starożytnych.
Fraxinus excelsior – łac. fraxinus od gr. phraxis „ogrodzenie, płot” (od sposobu użytkowania rośliny) lub od łac. frango „łamię” (odniesienie do łupliwości drewna); łac. excelsus „wyniosły” (podkreślenie okazałych rozmiarów drzewa); nazwa znana od czasów starożytnych.