Lasy Państwowe prowadzą liczne projekty transmisji na żywo. Na stronie Lasów Państwowych internauci mogą oglądać obrazy z kamer zainstalowanych przy paśniku żubrów oraz gniazd rybołowów, bocianów czarnych, orlików krzykliwych oraz czapli siwej.
Kamerę zainstalowano na śródleśnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Browsk (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku). To jedno z miejsc, gdzie leśnicy wykładają zimą karmę dla żubrów, dlatego zwierzęta te chętnie odwiedzają polanę i spędzają na niej dużo czasu.
Transmisja online prowadzona jest z gniazda „Dąb 2” w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie trwa pozasezonowa przerwa w transmisji.
Leśnicy z zielonogórskiego Nadleśnictwa Bytnica, zapraszają na transmisję online. Kamera została zainstalowana na Łąkach Dobrosułowskich.