Lasy Państwowe prowadzą liczne projekty transmisji na żywo. Na stronie Lasów Państwowych internauci mogą oglądać obrazy z kamer zainstalowanych przy paśniku żubrów oraz gniazd rybołowów, bocianów czarnych, orlików krzykliwych oraz czapli siwej.
Transmisja online prowadzona jest z gniazda „Dąb 2” w ramach wspólnego projektu edukacyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Kamerę zainstalowano na śródleśnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Browsk (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku). To jedno z miejsc, gdzie leśnicy wykładają zimą karmę dla żubrów, dlatego zwierzęta te chętnie odwiedzają polanę i spędzają na niej dużo czasu.
Leśnicy z zielonogórskiego Nadleśnictwa Bytnica, zapraszają na transmisję online. Kamera została zainstalowana na Łąkach Dobrosułowskich.