Kontakt do rzecznika prasowego, logotypy, zdjęcia.
Komunikaty dla dziennikarzy, oświadczenia, sprostowania.
Podmioty ubiegające się o otrzymanie patronatu dyrektora generalnego LP proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem planowanego wydarzenia.