Czy żubry ziewają?

„Jesień roku 1929 w Puszczy Białowieskiej była niezwykła. Po dziesięciu latach nieobecności do swojego ostatniego nizinnego matecznika powróciły żubry – zwierzęta owiane legendą królewskich i carskich łowów. Było to wielkie wydarzenie. Polacy, pierwsi na świecie, podjęli się odtwarzania gatunku, który w swoich naturalnych ostojach całkowicie wyginął" - tak zaczyna się ta niezwykła książka, opowiadająca nie tylko o udanej próbie odnowienia gatunku, ale też dostarczająca solidnej wiedzy o tych majestatycznych zwierzętach. Polecamy!
04.01.2021

„Jesień roku 1929 w Puszczy Białowieskiej była niezwykła. Po dziesięciu latach nieobecności do swojego ostatniego nizinnego matecznika powróciły żubry – zwierzęta owiane legendą królewskich i carskich łowów. Było to wielkie wydarzenie. Polacy, pierwsi na świecie, podjęli się odtwarzania gatunku, który w swoich naturalnych ostojach całkowicie wyginął" - tak zaczyna się ta niezwykła książka, opowiadająca nie tylko o udanej próbie odnowienia gatunku, ale też dostarczająca solidnej wiedzy o tych majestatycznych zwierzętach. Polecamy!