Las inicjatyw

Zrównoważona gospodarka leśna pozwala osiągnąć różnego rodzaju korzyści przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Dzięki pracy Lasów Państwowych oraz wdrażaniu licznych projektów i przedsięwzięć środowiskowych przeciwdziałamy postępującym zmianom klimatu, chronimy różnorodność biologiczną i realizujemy inwestycje proekologiczne.
29.12.2020

Zrównoważona gospodarka leśna pozwala osiągnąć różnego rodzaju korzyści przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Dzięki pracy Lasów Państwowych oraz wdrażaniu licznych projektów i przedsięwzięć środowiskowych przeciwdziałamy postępującym zmianom klimatu, chronimy różnorodność biologiczną i realizujemy inwestycje proekologiczne.

Materiały do pobrania