Pożar lasu

Duży udział drzew iglastych wynikający z warunków glebowych powoduje, że polskie lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Za zdecydowaną większość pożarów winę ponosi człowiek.
28.07.2022

Duży udział drzew iglastych wynikający z warunków glebowych powoduje, że polskie lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Za zdecydowaną większość pożarów winę ponosi człowiek.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).