Nauka

Współczesne leśnictwo oparte jest na solidnych fundamentach naukowych. Rozwój nauk leśnych i biologicznych ma bezpośrednie przełożenie na działania w Lasach Państwowych. Wyniki prac badawczych wspierają założenia zrównoważonego i trwałego leśnictwa.
01.02.2014

Współczesne leśnictwo oparte jest na solidnych fundamentach naukowych. Rozwój nauk leśnych i biologicznych ma bezpośrednie przełożenie na działania w Lasach Państwowych. Wyniki prac badawczych wspierają założenia zrównoważonego i trwałego leśnictwa.

W leśnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, co skutkuje doskonaleniem metod i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej. Wiele uwagi poświęca się w Lasach Państwowych wykorzystaniu zdobyczy nauki do działań z zakresu ochrony środowiska. W ramach ograniczania wpływu cywilizacji na zmiany klimatyczne prowadzone są m.in. pomiary dwutlenku węgla w ekosystemach leśnych.

Coraz powszechniejsze zastosowanie znajduje skaning laserowy i metody teledetekcyjne. Metody te są wykorzystywane m.in. do identyfikacji i kartowania zbiorowisk oraz inwentaryzacji i monitoringu stanu lasu.

Techniki geomatyczne, takie jak: lotniczy i naziemny skaning, lotnicze i naziemne zdjęcia cyfrowe, zdjęcia hemisferyczne, służą leśnikom do tworzenia leśnych map numerycznych, baz danych, numerycznego modelu terenu i powierzchni koron drzew. Są to niezwykle użyteczne informacje wspomagające inwentaryzację lasu. Przekładają się na gospodarkę leśną, zwłaszcza procesy hodowlane i użytkowanie lasu. W efekcie końcowym wpływają na kondycję polskich lasów.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wspiera inicjatywy badawcze. Współpracuje z Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz wydziałami leśnymi wyższych uczelni.

Utworzony w 1930 r. Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) zajmuje się pracami naukowymi i rozwojowymi na rzecz leśnictwa. Prowadzi badania na wszystkich polach nauk leśnych. Opracowuje też prognozy (np. występowania szkodliwych owadów) czy ekspertyzy, prowadzi szkolenia i kursy dla leśników.

Z Lasami Państwowymi współpracują również wydziały leśne wyższych uczelni:

  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przyszli leśnicy zdobywają wiedzę w 13 technikach leśnych działających na terenie Polski. Do najbardziej znanych należą technika w Tucholi, Białowieży, Biłgoraju czy Zespół Szkół Leśnych w Warcinie.