Dwa wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”

Publikacja przygotowana na podstawie zasobów bibliotecznych Polskiego Towarzystwa Leśnego, stanowi wybór 50 ze 130 artykułów o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym, od roku 1820 aż do 2018. Redaktor naukowy publikacji prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który dokonał tego wyboru, wyraża we wstępie nadzieję, że wydanie to przyczyni się do lepszego zrozumienia złożoności problematyki Puszczy Białowieskiej poprzez ukazanie jej historycznego kontekstu, wieloaspektowości zagadnień przyrodniczych i społecznych oraz że stanie się przyczynkiem do wypracowania wizji przyszłości i programu, który zapewniłby trwały i zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej i całego regionu.
16.10.2019

Publikacja przygotowana na podstawie zasobów bibliotecznych Polskiego Towarzystwa Leśnego, stanowi wybór 50 ze 130 artykułów o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym, od roku 1820 aż do 2018. Redaktor naukowy publikacji prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który dokonał tego wyboru, wyraża we wstępie nadzieję, że wydanie to przyczyni się do lepszego zrozumienia złożoności problematyki Puszczy Białowieskiej poprzez ukazanie jej historycznego kontekstu, wieloaspektowości zagadnień przyrodniczych i społecznych oraz że stanie się przyczynkiem do wypracowania wizji przyszłości i programu, który zapewniłby trwały i zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej i całego regionu.