Edukacja w LP

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.
14.07.2016

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie z naturą. Ciągle wzrasta liczba korzystających z dobrodziejstw lasu. Rośnie też świadomość wspólnej odpowiedzialności za stan przyrody.

W terenie

Aby poznać i zrozumieć las, nie wystarczy o nim czytać czy oglądać na fotografiach. Trzeba go zobaczyć na własne oczy, dotknąć i posłuchać. Dlatego tak ważne jest prowadzenie edukacji w terenie.

fot. Tomasz Banaszkiewicz

fot: Tomasz Banaszkiewicz

Na jej potrzeby leśnicy utworzyli ponad 6,5 tys. obiektów. W różnych rodzajach działań edukacyjnych organizowanych przez leśników w 2021 r. uczestniczyło ok. 1,7 mln osób. Obiekty wykorzystywane w Lasach Państwowych do edukacji leśnej to:

  • 57 ośrodków edukacji leśnej,
  • 832 ścieżek edukacyjnych (dydaktycznych),
  • 222 izb edukacji leśnej,
  • 449 wiat edukacyjnych (tzw. zielone klasy),
  • 116 parków i ogrodów dendrologicznych,
  • 1539 punktów edukacyjnych,
  • 2561 innych obiektów.

Leśne ścieżki dydaktyczne cieszą się największą popularnością. Przez cały rok odbywają się na nich zajęcia przygotowywane przez leśników dla różnych grup wiekowych. Można odwiedzać je także samodzielnie. Nadleśnictwa przygotowały też izby edukacji leśnej i wiaty edukacyjne. Poszerza się oferta leśnych ośrodków edukacyjnych. Każde nadleśnictwo ma opracowany „Program edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie”.

Zdecydowana większość osób korzystających z obiektów edukacyjnych to grupy szkolne. Leśnicy szczególnie chętnie zapraszają dzieci i młodzież, wiedząc, że już wkrótce to od młodych ludzi zależeć będzie przyszłość naszych lasów. Wieloletnie doświadczenie w edukacji leśnej utwierdza leśników w przekonaniu, że najmłodsze pokolenia najchętniej przyswajają wiedzę ekologiczną. Młodzi ludzie to również wielcy sprzymierzeńcy w piętnowaniu zachowań zagrażających lasom, m.in. zaśmiecania lasów czy wypalania traw.

W sposób szczególny podchodzi się do zagadnień związanych z edukacją leśną na terenie leśnych kompleksów promocyjnych. W LKP utworzono szereg ścieżek edukacyjnych, prezentujących działania i dorobek leśników. Powstały izby dydaktyczne, gdzie podczas prowadzonych zajęć pokazywane jest bogactwo przyrody. Liczne parkingi leśne, wiaty i miejsca wypoczynku dają większe możliwości odkrywania piękna naszych lasów. Około jednej trzeciej osób korzystających z oferty edukacyjnej LP odwiedza leśne kompleksy promocyjne.

W mediach

Zadania edukacyjne wypełnia również Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP). Wydawnictwa CILP-u (m.in. czasopismo Echa Leśne) skierowane są do osób zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody. Informacje na temat znaczenia lasu w życiu człowieka można także znaleźć w licznych informatorach, broszurach i folderach wydawanych przez CILP. Swoje wydawnictwa posiada też wiele regionalnych dyrekcji LP.

Coraz większe znaczenie ma działalność edukacyjna prowadzona z wykorzystaniem Internetu. Lasy Państwowe szeroko informują o swojej działalności i promują wiedzę ekologiczną na stronie www.lasy.gov.pl.

Nauczyciele natomiast znajdą scenariusze zajęć, opartych na treści zawartej w wortalu. Część merytoryczną stworzyli leśnicy, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem zajęć edukacyjnych w ośrodkach Lasów Państwowych.


Raporty z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych