Puszcza Białowieska. Obiekt transgraniczny polsko-białoruski. Mapa w skali 1:92 000

Puszcza Białowieska to rozległy obszar znajdujący się na pograniczu Polski i Białorusi. Mimo że dzieli go granica państwowa, stanowi on niezwykle bogaty, a zarazem spójny ekosystem. Aby zachować unikatowy charakter Puszczy, w 2014 roku została ona uznana za Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dbają o nią pracownicy Lasów Państwowych oraz parków narodowych polskiego i białoruskiego. Współpraca trzech zarządców Puszczy, a także możliwość bezwizowego wjazdu na Białoruś poskutkowały inicjatywą wydania oryginalnej mapy turystycznej promującej walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe tego regionu.
28.04.2020

Puszcza Białowieska to rozległy obszar znajdujący się na pograniczu Polski i Białorusi. Mimo że dzieli go granica państwowa, stanowi on niezwykle bogaty, a zarazem spójny ekosystem. Aby zachować unikatowy charakter Puszczy, w 2014 roku została ona uznana za Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dbają o nią pracownicy Lasów Państwowych oraz parków narodowych polskiego i białoruskiego. Współpraca trzech zarządców Puszczy, a także możliwość bezwizowego wjazdu na Białoruś poskutkowały inicjatywą wydania oryginalnej mapy turystycznej promującej walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe tego regionu.