Sprostowanie informacji nt. utraty przez RDLP w Białymstoku certyfikatu PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że pojawiające się na stronach internetowych, m.in. na portalu Drewno.pl, wpisy mówiące o utracie przez RDLP w Białymstoku certyfikatu PEFC są całkowicie nieprawdziwe.
07.12.2017 | RDLP w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że pojawiające się na stronach internetowych, m.in. na portalu Drewno.pl, wpisy mówiące o utracie przez RDLP w Białymstoku certyfikatu PEFC są całkowicie nieprawdziwe.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada certyfikat PEFC o numerze CSL/722/2017 ważny od 14 listopada 2017 roku do 13 listopada 2020 roku, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP.

Rada PEFC w Genewie wyraziła zaniepokojenie sytuacją w Leśnym Kompleksie Promocyjnym (LKP) Puszcza Białowieska w kontekście postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

certyfikat.jpg

Jednocześnie zobowiązała UDT-CERT, jednostkę certyfikującą obecnie RDLP w Białymstoku, do przeprowadzenia analizy zaistniałej sytuacji. Analiza taka odbywa się w ramach audytu sprawdzającego i nie powoduje automatycznej utraty certyfikatu.

Należy zaznaczyć, że przeprowadzony w październiku 2017 roku audyt, był kolejnym audytem gospodarki leśnej w systemie PEFC prowadzonym na terenie nadleśnictw LKP Puszcza Białowieska. Poprzedni, przeprowadzony w październiku 2016 roku, przez inny podmiot certyfikujący (SGS Polska), również nie wykazał niezgodności z kryteriami PEFC.

Obecnie na terenie lasów zarządzanych przez nadleśnictwa Białowieża, Browsk, Hajnówka wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska prowadzone są prace związane jedynie z zachowaniem bezpieczeństwa publicznego zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.