Oświadczenie ws. artykułu na portalu Onet.pl

Poniżej oświadczenie Michała Gzowskiego, rzecznika prasowego Lasów Państwowych.
28.09.2021

Poniżej oświadczenie Michała Gzowskiego, rzecznika prasowego Lasów Państwowych.

W związku z opublikowaniem materiałów prasowych poświęconych podmiotowi świadczącemu usługi prawnej na rzecz jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w pierwszej kolejności podkreślam, że w Lasach Państwowych zatrudnionych jest ok. 26 tysięcy osób, kolejne kilkaset tysięcy w firmach współpracujących, a suma bilansowa aktywów Lasów Państwowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 12 003 533,5 tys. zł. Odpowiedzialne zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem wymaga profesjonalnej obsługi prawnej, w szczególności korzystania z usług prawnych kancelarii wyspecjalizowanych w branży leśnej, i to nie tylko w zakresie ogólnoprawnym, lecz także charakteryzujących się znajomością specyfiki środowiska lokalnego.

Z żalem stwierdzam, że Panowie Redaktorzy Dawid Serafin oraz Paweł Czernich pominęli w swoim tekście odpowiedź, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonała analizy umów zawartych w ostatnim okresie z kancelariami prawnymi, która wykazała obniżenie kosztów i racjonalizację obsługi prawnej. Wszystkie umowy zawarto w zgodzie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach LP.

Przeprowadzona analiza pokazała, że kilkunastoosobowy zespół Kancelarii, o której mowa w materiale prasowym, zapewnia świadczenie obsługi prawnej w sposób profesjonalny, terminowy i na właściwym poziomie. Odpowiednie zaplecze kadrowe i organizacyjne jest niezbędne, celem zapewnienia świadczenia usług prawnych na bieżąco, także w siedzibach poszczególnych jednostek PGL LP.