Pellet z Lasów Państwowych

Lasy Państwowe zleciły wytwarzanie pelletu z własnego drewna. Obecnie oferują go w dwóch punktach w kraju. Ceny mają absolutnie rynkowy charakter.
22.12.2022

Lasy Państwowe zleciły wytwarzanie pelletu z własnego drewna. Obecnie oferują go w dwóch punktach w kraju. Ceny mają absolutnie rynkowy charakter.

22 grudnia br. w portalu Oko.press ukazał się artykuł nt. pelletu wytwarzanego na zlecenie Lasów Państwowych. Zawiera nieprawdziwe sformułowania, które wymagają wyjaśnień.

W połowie grudnia Lasy Państwowe rozpoczęły sprzedaż pelletu w dwóch lokalizacjach: w Lęborku i Olsztynie. Oferowanie granulatu drzewnego przez jednostki Lasów Państwowych to nie wskazywane w artykule zyskowne pośrednictwo handlowe. Lasy Państwowe zleciły przerób na pellet własnego surowca. Oferują go z minimalną marżą, pokrywającą koszty zaangażowania jednostek w cały proces.

Ponieważ autor artykułu nie znalazł informacji o rozstrzygnięciu przetargu na produkcję pelletu, potraktował to jako potwierdzenie swego przypuszczenia o zakupie. Nie wziął jednak pod uwagę, że prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość innego rodzaju możliwość udzielania zleceń. W tym wypadku były to zamówienia oferowane z wolnej ręki.

Zakład Przerobu Drewna (ZPD) Lasów Państwowych w Lęborku oferuje pellet w cenie rynkowej. Portal OKO Press dowodzi tymczasem, że są zawyżone. Dowodzi, prezentując… ogłoszenia z portalu Olx i ogłoszenia osób prywatnych, które próbują sprzedać niewielkie ilości (1-2 tony), oferując niższą od rynkowej cenę. Lasy Państwowe uznają takie porównania za absolutnie niewłaściwe.

Dziennikarz posłużył się archiwalnym screenem z portalu, bo dziś jeden z oferentów nawet obniżył cenę o 30 zł. Lasy Państwowe skontaktowały się z oboma ogłoszeniodawcami – obaj odsprzedają końcówki zapasów pelletu z powodu zmiany systemu ogrzewania. Można ubolewać, że dziennikarz, do którego obowiązków należy weryfikowanie danych nie zadał sobie trudu, by zrobić to samo.

snip_20221222155842.jpg        snip_20221222155937.jpg

Redaktor Sebastian Klauziński uzyskał odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które nadzoruje Lasy Państwowe. Nie jest prawdą, że nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapytał bowiem, czy jest zgodne z prawdą jakoby pellet oferowany przez ZPD w Lęborku został kupiony. I w przypadku twierdzącej odpowiedzi, prosił o szczegóły dotyczące tego zakupu. Ponieważ pellet nie był przedmiotem zakupu, o czym redaktor został poinformowany, jego dalsze pytania były po prostu bezzasadne.

Decyzja o wytwarzaniu pelletu przez Lasy Państwowe zapadła jesienią, kiedy ceny tego surowca grzewczego mocno poszły w górę. W ślad za tym pogorszyła się jego dostępność. Zaistniała obawa, że wysiłek włożony w ograniczanie emisyjności gospodarstw domowych zostanie w części zniweczony. Zaangażowanie Lasów Państwowych i dostarczenie pelletu na rynek miało powstrzymać ten problem. W ostatnim czasie obserwujemy korektę cen tego surowca.