W Puszczy Białowieskiej masowo zamierają świerki zaatakowane przez kornika drukarza. Ofiarą padło pół miliona drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Drzewa umierają też w rezerwatach mieszczących się na trenach zarządzanych przez LP oraz w Białowieskim Parku Narodowym. LP rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy.
Polska w pełni wykonuje wyrok TSUE z 2018 roku. Podpisanie nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża to jedyna możliwa prawnie forma zastąpienia obowiązującego aneksu. Umożliwi to aktywną ochronę cennych siedlisk i gatunków, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz UNESCO.
Trwają prace nad planem zabezpieczenia pożarowego Puszczy Białowieskiej. To ważny element zintegrowanego planu zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
Wiele problemów, jakie dotykają dziś Puszczę Białowieską ma źródło w niekorzystnych zmianach warunków hydrologicznych. Lasy Państwowe, wraz z parkami narodowymi w Polsce i na Białorusi, planują przedsięwzięcia, których efektem będzie zatrzymanie większej ilości wody w regionie.
Właśnie mija 40 lat od pierwszego wpisu obszaru Puszczy Białowieskiej na prestiżową listę UNESCO. Obecnie cały obszar Puszczy Białowieskiej posiada status Obiektu Światowego Dziedzictwa. W Białowieży 23 października odbędzie się konferencja inaugurująca jubileusz.
Przedstawiciele UNESCO i IUCN w raporcie podsumowującym ubiegłoroczną misję w Puszczy Białowieskiej wyrazili zadowolenie ze zmian wprowadzonych w zarządzaniu tym obiektem od 2018 r. i w związku z tym nie rekomendują wpisania tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Wszystkie zalecenia zawarte w raporcie zostały uwzględnione przy przygotowywaniu projektów aneksów do planów urządzania lasu dla puszczańskich nadleśnictw, zaprezentowanych przez ministra środowiska 24 kwietnia 2019 r.
Narastające zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców i turystów, wysoki poziom zagrożenia pożarowego oraz konieczność aktywnej ochrony cennych siedlisk i gatunków zmuszają leśników z terenów nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej do podjęcia niezbędnych działań. Dlatego zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, UNESCO oraz Ministerstwa Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku rozpoczęła procedurę aktualizacji planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka.
Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk rozpoczęli inwestycję mającą na celu uratowanie akwenu wodnego w osadzie leśnej Gnilec na terenie Puszczy Białowieskiej. Po 30 latach eksploatacji stan techniczny zbiorników wymaga przeprowadzenia prac, które ochronią środowisko naturalne i pobliskie tereny, w tym pola uprawne oraz zabudowania sąsiadującej wsi Bernacki Most.
W czasie kończącego się właśnie sezonu pożarowego w Puszczy Białowieskiej zanotowano największą od 12 lat liczbę pożarów. Choć ich powierzchnia była niewielka, taki trend rodzi duże obawy o przyszłość.
Specjaliści z Leśnego Banku Genów Kostrzyca w ramach „białowieskiego” projektu zbierali materiał w Biebrzańskim Parku Narodowym. Niestety, w tym roku w Puszczy Białowieskiej nie znaleziono wielu gatunków roślin, dlatego zbioru trzeba było dokonać w dolinie Biebrzy.
W lasach Nadleśnictwa Hajnówka, znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej, zaginęły stanowiska tajęży jednostronnej. O niepewnym losie tej rzadkiej rośliny leśnicy informowali już kilkanaście miesięcy temu
Pracownicy Leśnego Banku Genów Kostrzyca powrócili do Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu zachowania zagrożonych puszczańskich gatunków będą zbierać te, których nie udało się pozyskać w ubiegłym sezonie.