Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Witold Koss

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej

Jerzy Fijas

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Marcin Polak

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Bogdan Jaroszewicz

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Pion Dyrektora Generalnego LP

Biuro Dyrektora Generalnego

Anna Żornaczuk-Łuba

naczelnik

tel. 22 58 98 341

anna.zornaczuk-luba@lasy.gov.plZespół ds. Społecznej Odpowiedzialności (ESG)

Piotr Gruszka

kierownik

tel. 22 58 98 303

piotr.gruszka@lasy.gov.plBiuro Prasowe

Olga Buczyńska

p.o. naczelnik

tel. 22 58 98 312

olga.buczynska@lasy.gov.pl

Zespół ds. KomunikacjiZespół ds. PromocjiInspekcja Lasów Państwowych

Piotr Młynarczyk

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 130, faks 22 58 98 121

piotr.mlynarczyk@lasy.gov.plRegiony Inspekcyjne (8)Inspektorat Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

Główny Inspektor Straży Leśnej

tel. 22 58 98 214

tomasz.wislocki@lasy.gov.plWydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Agnieszka Grzegorczyk

naczelnik

tel. 22 58 98 140Wydział Prawny

Piotr Baryga

koordynator

tel. 22 58 98 361

piotr.baryga@lasy.gov.plWydział Współpracy Międzynarodowej

Marta Nurczyńska-Dałek

naczelnik

tel. 22 58 98 342

marta.nurczynska@lasy.gov.plZespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261

mariusz.kwiecinski@lasy.gov.plZespół ds. Zasobów Mieszkaniowych

Wioletta Sobieszczańska

główny specjalista

tel. 22 58 98 243

wioletta.sobieszczanska@lasy.gov.plStanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Piotr Gotowicki

główny specjalista

tel. 22 58 98 116

piotr.gotowicki@lasy.gov.plStanowisko ds. Korporacyjnych i Ochrony Danych Osobowych

Paweł Błaszczyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. 22 58 98 370

pawel.blaszczyk@lasy.gov.plStanowisko ds. Kontaktów Społecznych

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221

krzysztof.rostek@lasy.gov.plWydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231

aldona.perlinska@lasy.gov.pl
Zespoły Ochrony Lasu (9)

Wydział Urządzania Lasu

Bożydar Neroj

naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251

bozydar.neroj@lasy.gov.plWydział Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

naczelnik

tel. 22 58 98 118

jan.blaszczyk@lasy.gov.plWydział Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego

Mariusz Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 300

mariusz.blasiak@lasy.gov.plWydział Użytkowania Lasu

Tomasz Majerowski

naczelnik

tel. 22 58 98 322

tomasz.majerowski@lasy.gov.pl

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych

Wydział Marketingu

Katarzyna Dzięgielewska

naczelnik

tel. 22 58 98 200

katarzyna.dziegielewska@lasy.gov.plGłówny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

główny księgowy

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151

andrzej.czerski@lasy.gov.plWydział Księgowości

Magdalena Cichosz

naczelnik

tel. 22 58 98 158

magdalena.cichosz@lasy.gov.plZespół Wsparcia EkonomicznegoWydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161

jaroslaw.piekutin@lasy.gov.plWydział Informatyki

Paweł Pogoda

naczelnik

tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181

pawel.pogoda@lasy.gov.plZespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Rafał Majcher

główny specjalista

tel. 22 58 98 186

rafal.majcher@lasy.gov.plWydział Organizacji, Innowacji i Zamówień Publicznych

Anita Fiuk-Gamrat

naczelnik

tel. 22 58 98 210

anita.fiuk-gamrat@lasy.gov.plWydział Administracji

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 170, faks 22 58 98 141

paulina.bien@lasy.gov.pl

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Wydział Ochrony Przyrody

Jolanta Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 290

jolanta.blasiak@lasy.gov.plZespół ds. Projektu LIFE

Agata Lichocka

główny specjalista

tel. 22 58 98 296

agata.lichocka@lasy.gov.plWydział Społecznych Funkcji Lasu

Anna Pikus

naczelnik

tel. 22 58 98 297

anna.pikus@lasy.gov.plZespół ds. Lasów Społecznych

Edyta Kostańczuk

kierownik

tel. 22 58 98 293

edyta.kostanczuk@lasy.gov.plWydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Janusz Witkowski

naczelnik

tel. 22 58 98 242

janusz.witkowski@lasy.gov.plWydział Ochrony Gruntów Leśnych

Anna Kaczorek

naczelnik

tel. 22 58 98 246

anna.kaczorek@lasy.gov.plWydział Infrastruktury

Maja Rzymska

naczelnik

tel. 22 58 98 304

maja.rzymska@lasy.gov.pl