Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

p.o. dyrektora Józef Kubica

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

p.o. zastępcy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Tabor

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Krzysztof Janeczko

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Pion Dyrektora Generalnego LP

Wydział Komunikacji Społecznej

Michał Gzowski

p.o. naczelnika

tel. 22 58 98 111
rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół Obsługi

Marta Wasek

kierownik

tel. 22 58 98 110

marta.wasek@lasy.gov.pl

 

Zespół Rzecznika Prasowego

Rafał Zubkowicz

kierownik

tel. 22 58 98 313

rafal.zubkowicz@lasy.gov.pl

 

Zespół Prawny

Piotr Baryga

koordynator

piotr.baryga@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121

artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Inspektorat Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

Główny Inspektor Straży Leśnej

tel. 22 58 98 214

tomasz.wislocki@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

  

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261

mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Wydział Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

naczelnik

tel. 22 58 98 387

marcin.cichowicz@lasy.gov.pl

 

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

 

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221

krzysztof.rostek@lasy.gov.pl

 

Zespół Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118

jan.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231

aldona.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Jan Tabor

naczelnik

tel. 22 58 98 293

jan.tabor@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Projektu LIFE

Łukasz Porębski

kierownik

tel. 22 58 98 297

lukasz.porebski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 344

marta.gaworska@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251

jacek.przypasniak@lasy.gov.pl

 
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Gospodarki Leśnej 
 
Piotr Szulc 
 
radca prawny

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych

Biuro Marketingu

Andrzej Ballaun

naczelnik

tel. 22 58 98 200, faks 22 58 98 201

andrzej.ballaun@lasy.gov.pl

 
Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151

andrzej.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161

jaroslaw.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Gospodarowania Mieniem

Magdalena Kapuścińska

naczelnik

 
Wydział Informatyki

Paweł Pogoda

naczelnik

tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181
 
 
         
Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Rafał Majcher

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 186
 
 
 
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych 

Mariusz Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 300
 
 
 
Wydział Zamówień Publicznych i Innowacji 

Magdalena Bukowska

naczelnik

tel. 22 58 98 215, faks 22 58 98 211
 
 
 
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Ekonomicznych

Marcin Bąk

radca prawny

Maciej Iwański

radca prawny