Oświadczenie kierownictwa Lasów Państwowych

Lasy Państwowe oświadczają, że jakiekolwiek sugestie medialne dotyczące rzekomych nieprawidłowości w gospodarce mieszkaniowej LP są nieprawdziwe i głęboko krzywdzące dla kierownictwa i wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Sprzedaż zasobów mieszkaniowych zbędnych trwa od roku 1997; sprzedają zbędne lokale mieszkalne zgodnie z zapisami znowelizowanej wówczas ustawy o lasach.
09.04.2021 | Kierownictwo Lasów Państwowych

Lasy Państwowe oświadczają, że jakiekolwiek sugestie medialne dotyczące rzekomych nieprawidłowości w gospodarce mieszkaniowej LP są nieprawdziwe i głęboko krzywdzące dla kierownictwa i wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Sprzedaż zasobów mieszkaniowych zbędnych trwa od roku 1997; sprzedają zbędne lokale mieszkalne zgodnie z zapisami znowelizowanej wówczas ustawy o lasach.

Obecni i byli pracownicy, mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w LP, posiadają pierwszeństwo w nabyciu lokali, w których mieszkają i których są najemcami. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6 proc. za każdy rok zatrudnienia w LP i o 3 proc. za każdy rok najmu tego lokalu, przy czym obniżenie nie może wynieść więcej niż 95 proc. Zniżka dotyczy wszystkich pracowników LP spełniających ww. kryteria, bez wyjątku.

Mieszkanie nabyte przez Andrzeja Koniecznego zostało sprzedane przez LP na tych samych zasadach, sama transakcja i wycena wartości lokalu były wielokrotnie weryfikowane i kontrole te nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Według tych zasad Lasy Państwowe sprzedały – w ostatnich 20 latach – blisko 40 tysięcy zbędnych mieszkań zakładowych.


 Dzięki temu zaoszczędzono – na kosztach ich utrzymania i remontu – kilkadziesiąt milionów złotych.  Przypominamy, że obecnie toczy się postępowanie sądowe z powództwa Lasów Państwowych przeciwko portalowi ONET w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule „Zamiast narady była impreza? Tajemniczy zjazd dyrektorów Lasów Państwowych”. Również obecnie nie wykluczamy pozwów sądowych przeciwko osobom i instytucjom rozpowszechniającym nieprawdziwe informacje nt. Lasów Państwowych.