Leśnymi ścieżkami Świętych Pańskich

Zazwyczaj święci kojarzeni są z działalnością wśród ludzi, poświęceniem i męczeństwem. Jednocześnie postrzegani są jako istoty z innego wymiaru, oderwane od spraw doczesnych i żyjące z dala od ludzi. Tymczasem wielu z nich ma silne związki z lasem i leśnymi zajęciami, co skłoniło autora do odkrywania ich leśnych ścieżek − nieco zatłoczonych, jak twierdzi, bo spotkać na nich można i rycerzy, i zakonników, i pustelników...
29.09.2021

Zazwyczaj święci kojarzeni są z działalnością wśród ludzi, poświęceniem i męczeństwem. Jednocześnie postrzegani są jako istoty z innego wymiaru, oderwane od spraw doczesnych i żyjące z dala od ludzi. Tymczasem wielu z nich ma silne związki z lasem i leśnymi zajęciami, co skłoniło autora do odkrywania ich leśnych ścieżek − nieco zatłoczonych, jak twierdzi, bo spotkać na nich można i rycerzy, i zakonników, i pustelników...