Komunikaty dla dziennikarzy, oświadczenia, sprostowania.
Propozycje rozwiązań zmierzających do maksymalnego ograniczenia wykorzystania rębni i cięć zupełnych w lasach państwowych opracowuje zespół złożony z leśników, naukowców i innych ekspertów.
Informacje zawarte we wczorajszym artykule portalu Onet wprowadzają czytelników w błąd. Związki zawodowe wystąpiły o podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników Lasów Państwowych. Wspomniana regulacja planowana jest w drugiej połowie roku. Wynagrodzenie pracowników Lasów Państwowych to wielokrotność stawki wyjściowej, która nie była waloryzowana od dłuższego czasu. Planowany wzrost stawki to 8%, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. w Polsce wzrosło o 14,4 %.
W najbliższy poniedziałek rusza Ogólnopolska Narada o Lasach, podczas której będzie dyskutowany przyszły kształt leśnictwa w Polsce. Lasy Państwowe przygotowały już zintegrowany model zarządzania lasami, z uwzględnieniem postulatów społecznych.
Lasy Państwowe prowadzą kontrolę dotyczącą dzierżawy gruntów przez rodzinę posła Roberta Telusa w okolicach Opoczna. Pierwsze ustalenia wskazują na nieprawidłowości związane z hodowlą koni prowadzoną na wydzierżawionych terenach.
Równolegle ze zmianą kierownictwa Lasów Państwowych w organizacji od pierwszych dni rozpoczął się jej audyt. Jego efektem jest skierowanie do prokuratury kolejnego już zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa tym razem przez siedem osób.
Polska nie zgodzi się na wprowadzenie do prawa krajowego możliwości sparaliżowania gospodarki leśnej. Skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do nagłego, skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i drastycznego wzrostu cen wyrobów drewnianych.