Publikacje przyrodnicze i turystyczne zachęcające do poznania rodzimej fauny i flory oraz najpiękniejszych zakątków kraju. (fot. Shutterstock/potowizard)
W fotografii przyrodniczej, podobnie jak w reporterskiej, niewykorzystane okazje na wyjątkowe ujęcie nigdy się nie powtarzają. Do fotografowania należy się więc dobrze przygotować, zarówno mentalnie, jak i sprzętowo. I chociaż zawodowy fotograf również psuje zdjęcia, warto skorzystać z ich bogatego doświadczenia. Kto wie, może fotografowanie przyrody stanie się czymś więcej niż hobby...
Przekład unikatowej monografii z roku 1826, autorstwa leśnika i przyrodnika Juliusza von Brinckena, który podjął się opisania obszaru Puszczy Białowieskiej z niezwykłym zaangażowaniem. Wnikliwość poczynionych i starannie spisanych obserwacji pozwala nam ocenić stan ówczesnej wiedzy dotyczącej obszaru Puszczy, jednak dzieło nie jest pozbawione błędów merytorycznych, również jak na czasy współczesne autorowi. Usterki te, w dość niezwykły sposób nie umniejszają wartości dzieła, wręcz przeciwnie - pozwalają docenić zarówno XIX-wieczny oryginał, jak i rzetelność i staranność współczesnego tłumaczenia.
Nie ma nic lepszego niż pożywienie pochodzące prosto z natury, towarzyszące nam od wieków. Pożywienie, którego źródłem był i jest las. W naszej publikacji znajdziecie aż 115 przepisów na przygotowanie niebanalnego obiadu, napoju czy deseru. Wszystkie przepisy zostały stworzone przez leśników, a kto jak kto, ale oni wiedzą najlepiej jak smaczny może być las.
Puszcza Białowieska to rozległy obszar znajdujący się na pograniczu Polski i Białorusi. Mimo że dzieli go granica państwowa, stanowi on niezwykle bogaty, a zarazem spójny ekosystem. Aby zachować unikatowy charakter Puszczy, w 2014 roku została ona uznana za Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dbają o nią pracownicy Lasów Państwowych oraz parków narodowych polskiego i białoruskiego. Współpraca trzech zarządców Puszczy, a także możliwość bezwizowego wjazdu na Białoruś poskutkowały inicjatywą wydania oryginalnej mapy turystycznej promującej walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe tego regionu.
W roku 2015 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło jednogłośnie Agendę 2030, wyznaczającą w skali globalnej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, osiągnięcie których będzie możliwe wyłącznie przy jednoczesnym zaangażowaniu rządów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe od wielu lat wpisuje się w realizację zadań ujętych w Agendzie 2030 i przypisanych do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja zawiera kilkadziesiąt przykładów wybranych spośród setek jednorazowych akcji i wieloletnich działań, w które jednostki Lasów Państwowych i ich pracownicy angażują się każdego roku.
Publikacja przygotowana na podstawie zasobów bibliotecznych Polskiego Towarzystwa Leśnego, stanowi wybór 50 ze 130 artykułów o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym, od roku 1820 aż do 2018. Redaktor naukowy publikacji prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który dokonał tego wyboru, wyraża we wstępie nadzieję, że wydanie to przyczyni się do lepszego zrozumienia złożoności problematyki Puszczy Białowieskiej poprzez ukazanie jej historycznego kontekstu, wieloaspektowości zagadnień przyrodniczych i społecznych oraz że stanie się przyczynkiem do wypracowania wizji przyszłości i programu, który zapewniłby trwały i zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej i całego regionu.
Lasy Państwowe to nie tylko firma dająca zatrudnienie dziesiątkom tysięcy ludzi. Oprócz działań gospodarczych związanych z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej, mają także szereg celów, których wspólny mianownik to społeczna odpowiedzialność. Folder pokazuje, że leśnicy gospodarują lasami w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, co pozwala osiągać różnorodne korzyści przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.
Album prezentujący stare fotografie z okresu II Rzeczypospolitej to ciekawa próba połączenia popularnonaukowej narracji z fotografiami o tematyce nie tylko leśnej. Autor tekstów, w przystępnej i interesującej, czasem wręcz anegdotycznej, formie wprowadza czytelników w tematykę prezentowanych zdjęć, oddaje specyficzną atmosferę tamtych czasów, koncentrując się na dziejach lasów, związanych z nimi ludziach oraz ich działaniach na rzecz rozwoju gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Publikacja dla wszystkich, którzy doceniają nieprzemijający urok starych fotografii.
Wszyscy jesteśmy związani z lasem, choć nie wszyscy dostrzegamy jego ogromny wpływ na nasze życie. Jednak dla części społeczeństwa od lasu zaczyna się każdy dzień, tam koncentruje się ich praca lub życiowa pasja. O swoim sposobie na życie, z lasem w roli głównej, opowiadają na kartach naszej najnowszej publikacji.
Jedną z największych zalet polskich lasów jest to, że prawie zawsze można do nich wejść i niemal każdy znajdzie tam coś ciekawego. Wszystko, co las może nam zaoferować, jest tym bardziej dostępne, im lepiej las znamy. „Przewodnik poszukiwacza” ma za zadanie ułatwić czytelnikom wykorzystanie lasu do swoich celów w sposób zapewniający im satysfakcję i odpoczynek, a jednocześnie nienaruszający jego zasobów i wartości.
Zachęcamy do podróżowania po Polsce z mapą w skali 1:750 000 pt. „Dzieje w lasach zapisane”. Pomoże ona dotrzeć do 100 miejsc związanych z przeszłością Polski, które znajdują się na terenie Lasów Państwowych. O wskazanie i opisanie takich wyjątkowych miejsc poprosiliśmy leśników pracujących w różnych regionach Polski. Okazało się, że w polskich lasach, chociaż jest ich znacznie mniej niż przed wiekami, a także wielokrotnie zmieniały się granice państwowe, zapisało się mnóstwo ciekawych epizodów o znaczeniu historycznym. Część wydarzeń i miejsc, uwzględnionych na mapie, jest powszechnie znana, inne pozostały tylko w świadomości lokalnej. Mapę uzupełniają opisy – umieszczone na rewersie – stu tytułowych miejsc wraz z ich dokładną lokalizacją.
Puszcza Białowieska przyciąga miłośników dzikiej przyrody, ponieważ jest unikatowa w skali europejskiej. Jest to również obszar pełen śladów z dawnych czasów. W poznawaniu przyrody i historii Puszczy Białowieskiej jest pomocna mapa w skali 1:50 000 pt. „Spacer z historią”. Pokazano na niej trasy zwiedzania zaproponowane przez leśników. Prowadzą one przez miejsca przypominające o różnych wydarzeniach historycznych. Trasy zaczynają się w Hajnówce na stacji Wąskotorowych Kolejek Leśnych, a kończą w Białowieży w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Na mapie uwzględniono również szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne i nordic walking). Publikację uzupełniono ciekawym opisem dziejów mieszkańców Puszczy.