Zapraszamy do zapoznania się z infografikami przygotowanymi przez leśników.
Stare, dziuplaste drzewa to ostoja bioróżnorodności w lasach. Zapewniają odpowiednie warunki wielu gatunkom zwierząt, owadów i grzybów. Leśnicy o tym wiedzą, dlatego w lasach zostawiają takie drzewa.
Kruk, gawron, wrona i kawka dla wielu osób nie ma między nimi różnicy, nazywające wszystkie wronami. Co ciekawe, te nie są czarne, ale czarno-siwe. Kilka podpowiedzi, jak odróżnić poszczególne krukowate od siebie.
To jedyny gatunek żółwia żyjący naturalnie w Polsce. W Polsce podlega ochronie od 1935 r. Na terenie Polski realizowano kilka projektów aktywnej ochrony żółwia i jego siedlisk.
To jeden z najpiękniejszych ptaków, niestety jest także jednym z najrzadszych. Ten leśny kurak jest objęty ochroną ścisłą. Lasy Państwowe prowadzą projekt ochrony cietrzewi. W ramach działań w Nadleśnictwie Spychowo powstał ośrodek hodowli ptaków.
Co i ile jedzą, ile ważą i jaką prędkość rozwijają w czasie biegu, te i jeszcze więcej ciekawostek można się dowiedzieć z infografiki o żubrach. Pamiętajmy, że ten największy w Europie ssak został uratowany dzięki wysiłkowi leśników i naukowców.
Sympatyczne i pożyteczne jeże potrzebują naszej pomocy, aby przetrwać zimę i w spokoju wychować młode. Kilka ciekawostek o tych zwierzętach pomoże nam je zrozumieć i docenić.
Sarna nie jest żoną jelenia! Mimo że wielu łączy sarnę i jelenia w parę, to są zupełnie odrębna gatunki zwierzyny płowej.
Co jest rogami, a co porożem? Czy jelenie dumnie noszą na głowie rogi czy poroże? Co ozdabia głowy poczciwych krasuli? Ta kolejna infografika przygotowana przez Lasy Państwowe pozwoli uniknąć jednej z najczęściej popełnianych pomyłek, czyli mylenia rogów z porożem. Warto pamiętać, że jelenie, sarny czy łosie mają poroże, które każdego roku wymieniają na nowszy model, natomiast krowy, barany oraz żubry noszą rogi. Przy okazji przypominamy, że sarna nie jest żoną jelenia!
Bocian czarny to gatunek typowo leśny, unika sąsiedztwa człowieka. Jest nielicznym ptakiem lęgowym, nieco mniejszym od bociana białego. Upierzenie tych ptaków jest czarne, jedynie brzuch i piersi maja kolor biały. Dziób, nogi i nieopierzony obszar wokół oka są jaskrawoczerwone.
Bociana białego znają wszyscy - jest on symbolem polskiej wsi. Nie każdy jednak wie, że bocian biały ma kuzyna - bociana czarnego, który również żyje w Polsce. Warto poznać różnice między tymi dwoma gatunkami.
Od wieków sowy zarówno fascynowały, jak i przerażały ludzi. Te nocne ptaki traktowano jako symbole mądrości, ale i zapowiedź nieszczęścia. Dziś wiemy, że sowy są doskonałymi łowcami przystosowanymi do nocnego trybu życia.