Lasy dla żubra

W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój populacji żubra w Polsce i na świecie. Ten sukces jest wynikiem realizacji wielu projektów ochrony gatunku w poszczególnych krajach, a także ścisłej współpracy międzynarodowej.
20.10.2020

W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój populacji żubra w Polsce i na świecie. Ten sukces jest wynikiem realizacji wielu projektów ochrony gatunku w poszczególnych krajach, a także ścisłej współpracy międzynarodowej.

Od lat prowadzone są liczne projekty na rzecz czynnej ochrony żubra. Aktualnie prowadzony jest Kompleksowy projekt ochrony żubra przy współpracy Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Głównym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra, jej rozwój oraz rozprzestrzenianie żubrów w kraju i za granicą.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).