Pędy i pąki. Jak rozpoznać gatunki drzew?

Nie tylko po liściach można rozpoznać gatunek drzewa. Co jednak zrobić zimą, kiedy opadły liście? Wystarczy przyjrzeć się pędom i pąkom drzew.
01.07.2020

Nie tylko po liściach można rozpoznać gatunek drzewa. Co jednak zrobić zimą, kiedy opadły liście? Wystarczy przyjrzeć się pędom i pąkom drzew.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).