Zapraszamy do zapoznania się z infografikami przygotowanymi przez leśników.
Prawdziwa pochodzi najczęściej ze specjalnych plantacji choinkowych. Niektóre pozyskuje się wprost z lasu w ramach zaplanowanych wcześniej zabiegów pielęgnacyjnych. Prawdziwą choinkę można kupić ciętą (bez korzeni) lub w doniczce (z korzeniami).
Sierść to unikatowy wytwór skóry ssaków. Jako jedyne zwierzęta mają miękką okrywę, która stanowi ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz urazami. Większość ssaków wymienia okrywę włosową dwa razy w roku - wiosną i jesienią - dostosowując się do panujących warunków.
Dobry stan lasu to różnorodność i bogactwo zwierząt. Uważny obserwator po tropach i pozostawionych śladach rozpozna gatunki, jakie w nich mieszkają.
Kot to drapieżnik z silnym instynktem łowieckim. Las, łąka czy pole nie są jego naturalnym środowiskiem. Kot domowy jest tam intruzem, zagrażającym jego mieszkańcom, ale i sobie.
Leśnicy stale ulepszają system ochrony przeciwpożarowej lasów. Najważniejsze to jak najszybciej wykryć dym, ustalić miejsce pożaru i podjąć działania. Dzięki temu większość pożarów udaje się ugasić w początkowej fazie. Koszty utrzymania tego systemu to ponad 120 mln zł rocznie ze środków Lasów Państwowych.