Poznaj kornika drukarza

Na dwudziestometrowym świerku może być aż tysiąc żerowisk i 100 tys. chrząszczy. Wystarczy 5 tys. korników, aby zabić jedno drzewo.
01.07.2020

Na dwudziestometrowym świerku może być aż tysiąc żerowisk i 100 tys. chrząszczy. Wystarczy 5 tys. korników, aby zabić jedno drzewo.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).