Jak zmieniają się Lasy Państwowe?

O ile w ciągu ostatnich lat wzrosła powierzchnia lasów? Ile zmieniły się zasoby polskich lasów? Ile obecnie jest martwego drewna? Wszystkie te informacje można znaleźć na infografice.
03.08.2020

O ile w ciągu ostatnich lat wzrosła powierzchnia lasów? Ile zmieniły się zasoby polskich lasów? Ile obecnie jest martwego drewna? Wszystkie te informacje można znaleźć na infografice.

 Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).