Normy czasu i inne dokumenty
Katalog norm czasu dla prac leśnych, stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 99/2003.
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.