(Fot. Shutterstock/Brian A Jackson)
Publikacja przeznaczona nie tylko dla szkółkarzy profesjonalistów, ale także dla miłośników roślin, chcących z nasion samodzielnie wyhodować krzewy lub drzewa. Oprócz gatunków rodzimych, rosnących dziko i uprawianych, autor opisuje także gatunki obce oraz kilka taksonów, które w naszych warunkach nie zawiązują nasion lub dzieje się to rzadko.
Obszerna publikacja skierowana do leśników i studentów leśnictwa, ale także do polityków i decydentów gospodarczych, stanowiąca ważny głos w rozpoznaniu globalnej sytuacji leśnictwa światowego oraz spodziewanych kierunków jego przyszłości i rozwoju.
Opracowanie jest przyczynkiem do rozważań na temat miejsca sektora leśno-drzewnego w zrównoważonej gospodarce, które w dniu 9 kwietnia 2015 roku było przedmiotem konferencji zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Lasów Państwowych i Instytutu Technologii Drewna.
Publikacja prezentuje różnorodne zagadnienia związane z przedsiębiorczością leśną. Jej celem jest wypełnienie publicystycznej luki dokumentującej powstawanie i rozwój sektora usług leśnych w okresie od czasu przemian ekonomiczno-organizacyjnych w Polsce do chwili obecnej.
Publikacja składa się z referatów wygłoszonych na IV Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w 2012 r. w Katowicach. Tematem kongresu było tytułowe pytanie, czy drewno jest surowcem strategicznym.
Monografia pokonferencyjna. referaty podzielono na cztery bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczy liczebności i rozmieszczenia kuraków leśnych w Polsce. Druga, to prace o metodach hodowli i efektach wysiedlania, trzecia - o biologii, ekologii i zachowaniu. ostatnia grupa tekstów dotyczy sytuacji kuraków leśnych poza granicami Polski.
Monografia dotycząca obszaru północno-wschodniej Polski (teren znajdujący się w zarządzie RDLP Białystok). Ma wiele cech charakterystycznych odróżniających go od pozostałych części kraju: swoistość krajobrazu, charakterystyczna budowa geologiczna, właściwości klimatu.