Katalog norm czasu dla prac leśnych, stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 99/2003.
Zarządzenie nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003r