Ogólnopolska Narada o Lasach. Jak chronić lasy cenne przyrodniczo i społecznie?

Aby wypracować nową formułę dla funkcjonowania lasów w Polsce Lasy Państwowe już od pewnego czasu konsultują się z różnymi osobami i organizacjami.
22.04.2024

Aby wypracować nową formułę dla funkcjonowania lasów w Polsce Lasy Państwowe już od pewnego czasu konsultują się z różnymi osobami i organizacjami.

Ogólnopolska Narada o Lasach to cykl spotkań, których celem będzie wypracowanie kierunkowych wytycznych oraz rekomendacji dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczących transformacji modelu gospodarki leśnej. Zmiany są niezbędne, żeby dostosować obecny formę ochrony i użytkowania lasów do aktualnych uwarunkowań społecznych, gospodarczych i klimatycznych.

Lasy Państwowe w piątek 19 kwietnia  przedstawiły już zintegrowany model zarządzania lasami, z uwzględnieniem postulatów społecznych i to z nim siadamy do dyskusji 22 kwietnia. Model oparty o kryteria, którymi chcemy się posłużyć, wskazując obszary, które będą podlegały wyłączeniu bądź ograniczeniom użytkowania (tutaj możecie Państwo zapoznać się z piątkową konferencją i przygotowaną na nią prezentacją).

Tematem pierwszego spotkania (22-23 kwietnia 2024 r.), jest wypracowanie wytycznych i rekomendacji dla procesu wzmocnienia ochrony lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i społecznych.

Tematy do dyskusji podczas pierwszego spotkania Ogólnopolskiej Narady o Lasach:

  • kryteria wyboru obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych i społecznych;
  • organizacja procesu wyznaczania obszarów o szczególnych walorach;
  • kierunkowe zasady prowadzenia i monitorowania gospodarki leśnej na obszarach o szczególnych walorach, jak również zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz podział odpowiedzialności;
  • identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych skutków ekonomicznych i gospodarczych, niezbędne działania ograniczające negatywne skutki oraz działania osłonowe;
  • niezbędne działania gwarantujące trwałość rozwiązań, przede wszystkim zmiany legislacyjne, założenia dotyczące systemu finansowania działań ochronnych oraz działań wzmacniających funkcje społeczne;
  • organizacja i harmonogram wdrażania działań na rzecz wzmocnienia ochrony obszarów o szczególnych walorach oraz wskazanie ewentualnych priorytetowych potrzeb ochronnych wymagających szybkiego procedowania lub tymczasowego zabezpieczenia kluczowych obszarów.

Wypracowane wytyczne zostaną wykorzystane do identyfikacji i wyboru lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie w skali całej Polski, jak również trwałego wdrożenia lokalnych koncepcji wzmocnienia ochrony zidentyfikowanych obszarów.

Zapraszamy do śledzenia inauguracji tego wydarzenia: