Boreczniki polskich lasów. Klucz do oznaczania

Na obszarze Europy Środkowej, w tym i w Polsce, występuje 18 gatunków boreczników. Są to owady z gatunku oligofagicznych, troficznie związanych z poszczególnymi rodzajami drzew iglastych. Warunkiem ich rozwoju jest odpowiednia morfologia igieł, umożliwiająca składanie jaj. Pomimo niewielkiej liczby gatunków boreczników, które u nas występują, tylko kilka z nich doczekało się bardziej szczegółowych opracowań. Niniejsza publikacja zawiera dokładny opis morfologii, podstawowe dane o poszczególnych gatunkach oraz klucz do oznaczania gatunków krajowych. Do publikacji dołączone są także tablice.
20.04.2023

Na obszarze Europy Środkowej, w tym i w Polsce, występuje 18 gatunków boreczników. Są to owady z gatunku oligofagicznych, troficznie związanych z poszczególnymi rodzajami drzew iglastych. Warunkiem ich rozwoju jest odpowiednia morfologia igieł, umożliwiająca składanie jaj. Pomimo niewielkiej liczby gatunków boreczników, które u nas występują, tylko kilka z nich doczekało się bardziej szczegółowych opracowań. Niniejsza publikacja zawiera dokładny opis morfologii, podstawowe dane o poszczególnych gatunkach oraz klucz do oznaczania gatunków krajowych. Do publikacji dołączone są także tablice.