Leśni tropiciele

Dobry stan lasu to różnorodność i bogactwo zwierząt. Uważny obserwator po tropach i pozostawionych śladach rozpozna gatunki, jakie w nich mieszkają.
01.02.2023

Dobry stan lasu to różnorodność i bogactwo zwierząt. Uważny obserwator po tropach i pozostawionych śladach rozpozna gatunki, jakie w nich mieszkają.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).