Poidełka. Woda to życie

Podczas ciepłych miesięcy należy pamiętać o owadach i ptakach, które odwiedzają nasze ogródki. Dlatego warto przygotować i wystawić dla nich poidełka.
14.11.2022

Podczas ciepłych miesięcy należy pamiętać o owadach i ptakach, które odwiedzają nasze ogródki. Dlatego warto przygotować i wystawić dla nich poidełka.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).