Puszcza Bukowa lasem dialogu społecznego

Szczecińscy leśnicy otwierają nowy rozdział zarządzania lasami w ramach projektu „Las synergii”, rozumianego jako partnerstwo i współpraca zmierzająca do pogodzenia rozbieżnych niekiedy zdań dla osiągnięcia wspólnego celu.
26.04.2024

Szczecińscy leśnicy otwierają nowy rozdział zarządzania lasami w ramach projektu „Las synergii”, rozumianego jako partnerstwo i współpraca zmierzająca do pogodzenia rozbieżnych niekiedy zdań dla osiągnięcia wspólnego celu.

Społeczny model gospodarki leśnej w Puszczy Bukowej uzgodniony zostanie w trakcie prac Zespołu Lokalnej Współpracy, powołanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Puszcza Bukowa to ważny obszar dla lokalnych społeczności korzystających z licznych funkcji, jakie ten las wypełnia. To tu gospodarka leśna i ochrona przyrody od lat współistnieją z codziennymi potrzebami społeczności lokalnej: wypoczynku, rekreacji, odczuć estetycznych i krajobrazowych. Wsłuchując się w głos przyrodników, zrealizowany został postulat wstrzymania pozyskania drewna w tutejszych lasach – starszych niż 80 lat. Teraz czas na kolejny krok – otwarcie dialogu i debaty w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań wszystkich lokalnych społeczności, odnoszących się do przyszłego modelu zarządzania Puszczą Bukową.

W powstającym Zespole Lokalnej Współpracy zasiądą reprezentanci: lokalnych samorządów, mieszkańców Szczecina i okolicznych miejscowości, społecznych i przyrodniczych organizacji pozarządowych, naukowców, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody, a także wykonawców usług leśnych i przedstawicieli przemysłu drzewnego. Szeroko rozumiana debata to także umożliwienie wnoszenia uwag innym osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w pracach zespołu. Będzie to można zrobić poprzez przedstawiciela wybranej przez siebie grupy społecznej, natomiast w przypadku nieodnalezienia wśród wybranych grup swojego reprezentanta, poprzez wysłanie korespondencji na adres poczty elektronicznej, dedykowanej pracom Zespołu.

Finał dialogu rozumiany, jako wola społeczna stanowić będzie istotną informację w tworzeniu nowego, otwartego sposobu zarządzania tym ważnym społecznie obszarem.