Kolegium Lasów Państwowych w nowej odsłonie

24 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych w odnowionym składzie. Kolegium jako organ opiniotwórczo doradczy Dyrektora Generalnego, przegłosowało pozytywną opinię nt. planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
26.04.2024

24 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych w odnowionym składzie. Kolegium jako organ opiniotwórczo doradczy Dyrektora Generalnego, przegłosowało pozytywną opinię nt. planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W tym roku, w trakcie kadencji obejmującej lata 2023-26, skład kolegium został częściowo zmieniony. Warto odnotować, że weszli doń przedstawiciele organizacji reprezentujących zakłady usług leśnych, a także organizacji społecznych, których dotąd nie było w składzie kolegium – Klubu Przyrodników i Centrum Strategii Środowiskowych. Łącznie gremium liczy 62 osoby. Jednym z jego zadań, zapisanych w Statucie Lasów Państwowych, jest opiniowanie planu finansowo-gospodarczego.

- Chcemy działać transparentnie, również w aspekcie finansowym. Dlatego ponad 1/3 osób w kolegium reprezentuje stronę społeczną, w tym naszych partnerów biznesowych i organizacje pozarządowe. Publikujemy dane finansowe w sprawozdaniach i raportach, ale chcemy je także pokazywać na etapie planowania i dyskutować o nich – mówi Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Członkowie kolegium zapoznali się z gospodarczym i finansowym podsumowaniem poprzedniego roku. Lasy Państwowe zakończyły go z wynikiem finansowym na poziomie ok. 750 mln zł, przy przychodach w wysokości 13,9 mld zł (ostateczne kwoty będą znane, gdy Minister Klimatu i Środowiska zaakceptuje sprawozdanie finansowe organizacji). Wśród zeszłorocznych kosztów warto odnotować rekordowe 271 mln zł przeznaczone na zakup gruntów i 425 mln zł przeznaczone na inwestycje drogowe. Lasy Państwowe wpłaciły także 250 mln zł na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2% daniny od przychodu ze sprzedaży drewna).

- Leśne drogi, które służą działalności gospodarczej, to faktycznie również infrastruktura służąca udostępnianiu lasów społeczeństwu. Bo każda droga to zarazem wygodna i atrakcyjna ścieżka rowerowa. Tegoroczne wielkie manewry wojsk NATO Dragon-24 unaoczniły strategiczne znaczenie naszej infrastruktury transportowej – zwraca uwagę Witold Koss.

Tegoroczny plan zakłada przychody na poziomie 12,7 mld zł, tj. o półtora miliarda mniej niż planowano na rok 2023. Powodem są prognozy na rynku drzewnym i spodziewane niższe ceny tego surowca. W ślad za tym niższe są również planowane koszty działalności, które wynoszą 12,3 ml zł.

- Lasy Państwowe nie będą oszczędzały na kosztach usług leśnych. To corocznie prawie 40% kosztów naszej działalności. Te pieniądze trafia do zakładów usług leśnych. W tym roku o 400 mln więcej niż rok temu, przede wszystkim na zagospodarowanie, czyli te czynności, które nie wiążą się z pozyskiwaniem drewna – tłumaczy dyrektor generalny i zapewnia, że tegoroczny plan daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania organizacji.

Podczas posiedzenia kolegium zaprezentowano informację o wynikach finansowych poszczególnych nadleśnictw. Uwagę zwraca znaczna liczba jednostek, które rok 2023 zakończyły na minusie, istotnie wyższa niż dekadę temu. To nowa sytuacja, która będzie wymagała analizy i rozwiązana, a niedobory będą musiały zostać pokryte ze środków funduszu leśnego.

W tym roku Lasy Państwowe, w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zaplanowały wyższe kwoty na ochronę przyrody. Koszty ochrony przyrody mieszczą się również w innych pozycjach: nie są wyodrębnianie z kosztów płac, usług leśnych, kosztów ochrony i hodowli lasu. Na rzecz ochrony przyrody przeznacza się również środki z funduszu leśnego. W tym roku dostępnych będzie 54 mln zł dla parków narodowych.

Nadleśnictwa zaplanowały przeszło 17 mln zł na cele społecznie-użyteczne, do zaoferowania przede wszystkim organizacjom działającym lokalnie. Wyraźnemu zmniejszeniu uległy za to nakłady na promocję.

– Doceniam, że zmienił się skład kolegium. Dzięki obecności w tym gronie mam szansę przedstawić punkt widzenia przedsiębiorców leśnych. Dziś miałem okazję przedstawić sytuację wielu firm, których dalsze istnienie, w związku z panującą sytuacją na rynku, jest poważnie zagrożone – komentował spotkanie Wojciech Wójtowicz, prezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Antoni Kostka, prezes Centrum Strategii Środowiskowych: – Przyjąłem zaproszenie do grona kolegium w dobrej wierze. To ciało, które mogłoby uważniej przyglądać temu, co na bieżąco robią Lasy Państwowe. Zauważyłem, że w tym roku pytań było więcej niż zwykle, co oznacza, że ludziom zależy na wymianie poglądów czy uzyskaniu informacji. Uważam jednak, że kolegium powinno spotykać się częściej, a formuła tych spotkań mogłaby być inna.