Jak zatrzymać wodę w lesie

Żeby ograniczyć odpływ wody z lasu i jednocześnie przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, Lasy Państwowe od ponad 20 lat prowadzą programy małej retencji. Projekty te są prowadzone zarówno w górskich, jak i nizinnych nadleśnictwach.
14.11.2022

Żeby ograniczyć odpływ wody z lasu i jednocześnie przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, Lasy Państwowe od ponad 20 lat prowadzą programy małej retencji. Projekty te są prowadzone zarówno w górskich, jak i nizinnych nadleśnictwach.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).