84. rocznica wojny obronnej 1939 r. w Borownicy

W niedzielę 17 września odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 84. rocznicę wojny obronnej 1939 r. w Borownicy. Każdego roku we wrześniu kombatanci, żołnierze, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, leśnicy, uczniowie szkół i mieszkańcy spotykają się, by oddać hołd poległym żołnierzom 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej oraz poległym w czasie wojny mieszkańcom Borownicy.
19.09.2023 | Małgorzata Kopczak, Nadleśnictwo Dynów

W niedzielę 17 września odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 84. rocznicę wojny obronnej 1939 r. w Borownicy. Każdego roku we wrześniu kombatanci, żołnierze, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, leśnicy, uczniowie szkół i mieszkańcy spotykają się, by oddać hołd poległym żołnierzom 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej oraz poległym w czasie wojny mieszkańcom Borownicy.

Uroczystości upamiętniają wydarzenia z 12 września 1939 roku, kiedy to wycofujący się 17. pułk piechoty natrafił w Borownicy na stacjonujące wojska najeźdźcy niemieckiego. Płk Beniamin Kotarba, dowódca pułku, zdecydował się przedrzeć przez wieś w kierunku na Birczę. Początkowo operacja wydawała się sukcesem, jednak wskutek przewagi wroga szybko zmieniła się w poważną potyczkę, w wyniku której płk Kotarba poległ na polu walki, a sam pułk został rozbity.

Obchody rozpoczęły się na Wzgórzu nad Czarnym Potokiem, przy krzyżu i obelisku - w miejscu, gdzie poległ dowódca pułku płk Beniamin Kotarba wraz z częścią swoich żołnierzy. Tam właśnie oddano hołd poległym bohaterom, składając kwiaty i zapalając symboliczne znicze. Podniosły charakter wydarzenia stanowiła asysta honorowa wystawiona przez 1. Batalion Czołgów z Żurawicy oraz delegacja 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Kotarby z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem pomordowanych przez UPA w 1945 r. mieszkańców Borownicy. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście. Odmówiono modlitwę za pomordowanych mieszkańców Borownicy, następnie przystąpiono do składania kwiatów pod pomnikiem. Delegacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przewodził Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie, który złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem w asyście Jana Mazura, zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP
w Krośnie. Lasy Państwowe reprezentowała również delegacja leśników z Nadleśnictwa Dynów oraz Nadleśnictwa Bircza. Po złożeniu kwiatów przez poszczególne delegacje przystąpiono do uroczystego uhonorowania zasłużonych osób, w gronie których znalazł się Jan Mazur, któremu Zarząd Główny Związku Kombatantów nadał Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

Kolejnym punktem uroczystości była msza św. w intencji poległych i zmarłych żołnierzy, odprawiona w kościele parafialnym w Borownicy, po czym nastąpił przemarsz uczestników na cmentarz, gdzie spoczywa ciało płk. Beniamina Kotarby oraz żołnierza Stanisława Baraniucha. Odczytano apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa, następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Tradycyjnie na zakończenie  organizatorzy uroczystości zaprosili wszystkich na żołnierską grochówkę, wspólne spotkanie pokoleń oraz koncert orkiestry dętej z Grodziska Dolnego.