Referaty, prezentacje itp. pozostałości po konferencjach organizowanych przez LP
Materiały z konferencji popularnonaukowej „Las Kobiet”, która odbyła się w dniach 21-22 października 2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku