Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce

Wyniki za okres 2006-2010