Scenariusze lekcji...

...na temat idei zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi dla uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących to praktyczna publikacja zawierająca 12 nowatorskich scenariuszy do przedmiotów: geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele współpracujący z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.
21.12.2021

...na temat idei zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi dla uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących to praktyczna publikacja zawierająca 12 nowatorskich scenariuszy do przedmiotów: geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele współpracujący z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Materiały do pobrania