Zrównoważony rozwój w edukacji leśnej

Publikacja ma charakter poradnikowy i jest adresowana do edukatorów leśnych. Podstawą opracowania były materiały, które Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało z myślą o kursie dla edukatorów z Lasów Państwowych. W publikacji zostały one uporządkowane i tylko nieznacznie zmodyfikowane. Na czym polega zrównoważony rozwój, jaka jest w tym rola lasów i leśnictwa, a także jaki jest wpływ globalnej konsumpcji na lasy, to tylko niektóre z pytań, na które można znaleźć tu odpowiedzi. Dużo miejsca poświęcono edukacji leśnej dla zrównoważonego rozwoju. Opisane w poradniku techniki edukacyjne oraz gotowe scenariusze zajęć wraz z kartami pracy można wykorzystać podczas zajęć lub potraktować je jako źródło inspiracji.
23.10.2018

Publikacja ma charakter poradnikowy i jest adresowana do edukatorów leśnych. Podstawą opracowania były materiały, które Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało z myślą o kursie dla edukatorów z Lasów Państwowych. W publikacji zostały one uporządkowane i tylko nieznacznie zmodyfikowane. Na czym polega zrównoważony rozwój, jaka jest w tym rola lasów i leśnictwa, a także jaki jest wpływ globalnej konsumpcji na lasy, to tylko niektóre z pytań, na które można znaleźć tu odpowiedzi. Dużo miejsca poświęcono edukacji leśnej dla zrównoważonego rozwoju. Opisane w poradniku techniki edukacyjne oraz gotowe scenariusze zajęć wraz z kartami pracy można wykorzystać podczas zajęć lub potraktować je jako źródło inspiracji.