Barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to groźna roślina, która powoduje poważne oparzenia skóry człowieka. Dlatego warto, wiedzieć, jak wygląda ta roślina i co należy zrobić, kiedy się z nią zetkniemy.
16.11.2022

Barszcz Sosnowskiego to groźna roślina, która powoduje poważne oparzenia skóry człowieka. Dlatego warto, wiedzieć, jak wygląda ta roślina i co należy zrobić, kiedy się z nią zetkniemy.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).