Wakacje w lasach. Obozy harcerskie bardziej bezpieczne

25.06.2018

Lepsza komunikacja z harcerzami przebywającymi na obozach i większe ich bezpieczeństwo - to cel porozumienia zawartego służbami państwowymi, w tym leśnikami, a organizacjami harcerskimi.