„Opowieści leśnika” językiem prostym, zrozumiałym dla młodego czytelnika przedstawiają zasady gospodarki leśnej, stan zasobów leśnych Polski, pracę leśników i znaczenie lasów w życiu społeczeństwa.