Scenariusze zajęć lekcyjnych geografii wyjaśniające znaczenie lasów i zasady zrównoważonego rozwoju dla współczesnych społeczeństw.